نصب صحیح و تنظیم حالت قرارگیری هدلایت تاثیر بسیار زیادی در کیفیت نوردهی خواهد داشت. توصیه می­ شود بین فن هدلایت و درپوش حداقل یک سانتی­متر فضای خالی وجود داشته باشد. استفاده از درپوش­ های مخصوص هدلایت و ایجاد روزنه برای گردش هوای بهتر روی درپوش باعث افزایش طول عمر هدلایت می­ شود.

علاقه مندی ها 0
مقایسه